24 tips giải quyết vấn đề thường gặp trong Javascript

Cố thiện chiến giả, cầu chi ư thế, bất trách ư nhân, cố năng trạch nhân nhi nhậm thế

Mình đã chọn ra số đoạn code hay nhất từ 30 seconds of code và cố gắng sắp xếp chúng dựa trên việc sử dụng thực tế, giải quyết được những vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải trong dự án. [Read More]

Tôi design

Gấp 10 lần thì bao vây, 5 lần thì tấn công, gấp 2 thì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo,...

Do mình học môn HCI201(Human Computer Interaction) và thầy yêu cầu vẽ mockups, nhưng team mình thì lại thích design trên figma, ngại dùng tools khác để vẽ nên mình đã tự tạo ra bộ components mockups đơn giản, có lẽ là đủ để tạo apps/web làm bài tập trên... [Read More]
Tags: ui/ux