Do mình học môn HCI201(Human Computer Interaction) và thầy yêu cầu vẽ mockups, nhưng team mình thì lại thích design trên figma, ngại dùng tools khác để vẽ nên mình đã tự tạo ra bộ components mockups đơn giản, có lẽ là đủ để tạo apps/web làm bài tập trên lớp mà lại dễ dùng.

Source

Hướng dẫn sử dụng

Share components muckups

Share components muckups

Share components muckups

Nếu bạn không biết cách lâý bộ này để dùng thì liên hệ với mình để được hỗ trợ.

I hope this could help you!!!