New Version: https://kungfutech.edu.vn/fpt

Dev news: https://techmely.com/

Youtube: https://www.youtube.com/c/TechMely

Dành cho ae FPT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJIrGynFq9AEAV3XXftLst6IB3AGDMX8

Semester 1

MAE101 - Mathematics for Engineering

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Book: Sách Linear Algebra with Applications 7th
 • Final Exam: Đề thi MAE101, chưa có đáp án

CEA201 - Computer Organization and Architecture

CSI101 - Connecting to Computer Science

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Book: Sách Foundations of Computer Science by Behrouz Forouzan
 • Final Exam: Key quizlet trúng 100%

PRF192 - Programming Fundamentals

SSL101c - Studying skill

SSG101 - Working in Group Skills

Semester 2

DBI202 - Introduction to Databases

PRO201 - Front-end Web Development

PRO192 - Object-Oriented Programming

MAD101 - Discrete mathematics

LAB101 - C Lab

SSG103 - Communication and In-Group Working Skills

NWC203c - Computer Networking

Semester 3

PRJ311 - Desktop Java Applications

LAB211 - OOP with Java Lab

OSG202 - Operating Systems

JPD111 - Elementary Japanese 1.1

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Final Exam: Đề tham khảo, ngày trước mình học block5 trúng 100%
 • Youtube: Cô hướng dẫn đi thi nói

WED201c - Web Design

IAO201c - Introduction to Information Assurance

CSD201 - Data Structures and Algorithms

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Assignment: Bài assignment 1, code editor sử dụng stack
 • Assignment: Bài assignment 2, thuật toán tìm đường nhanh nhất hệ thống chỉ đường sắt trên cao
 • Code: Code học trên lớp
 • Practical Exam: Đọc hiểu, vào copy paste khoảng 9 - 10đ
 • Final Exam: Đề tham khảo số 1
 • Final Exam: Đề tham khảo số 2
 • Final Exam: Đề tham khảo số 3
 • Final Exam: Key quizlet trúng 100%+

PRP201c - Python programming

Semester 4

NWC202 - Computer Networking

PRJ321, PRJ301 - Web-Based Java Applications

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Work shop 1 & 2: Làm một trang quiz dành cho giáo viên và sinh viên thấy DuongTB, mình được 9 & 10đ
 • Project: Tạo một trang web đăng ký học dành cho sinh viên (mình được 10), học block 5 nên yêu cầu sẽ đơn giản hơn trong kỳ
 • Code: Code trên lớp
 • Practical Exam: Đê thực hành tham khảo số 1
 • Practical Exam: Đê thực hành tham khảo số 2 (HuyNK contribute)
 • Practical Exam: Đê thực hành tham khảo số 3 (HuyNK contribute)
 • Final Exam: Quizlet

SWE102 - Introduction to Software Engineering

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Source: dự án hệ thống quản lý sách thầy TriTD (team mình được 9.5)
 • Final Exam: Quizlet

JPD121 - Elementary Japanese 1.2

LAB221 - Desktop Java Lab

MAI391 - Advanced mathematics

JPD123 - Elementary Japanese 1-A1.2

IOT102 - Internet of Things

AIG201c - Artificial Intelligence

Semester 5

LAB231 - Web Java Lab

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Source: Tổng hợp các đề Lab
 • Source Code: Bài digital và maria pass thầy TuanVM, một số câu hỏi của thầy mình để trong README. Còn một bài mình code trên lớp

JPD131 - Elementary Japanese 2.1

SWR302 - Software Requirement

SWT301 - Software Testing

PRN292 - .NET and C

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Final Project: Ứng dụng desktop học quiz như quizlet, souce code mình để ở mô tả (team mình được 9.5)
 • Final Exam: Quizlet trúng 80%

CSD301 - Advanced Algorithms

DGT301 - Digital Signal Processing

AIL302m - Machine Learning

ITE302c - Ethics in IT

Semester 6

SYB301 - Start Your Business

OJT

Semester 7

ACC101 - Principles of Accounting

HCI201 - Human-Computer Interaction

PRM391 - Mobile Programming

SWD391 - Software Architecture and Design

ISC301 - e-Commerce

Semester 8

MAS291 - Statistics and Probability

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Key text: Dùng cho test trên CMS (trúng khoảng 95%) và các bài Progress Test
 • Progress Test: Bài test 1, ôn key text trúng khoảng 95%
 • Progress Test: Bài test 2, ôn key text trúng khoảng 50%
 • Progress Test: Bài test 3, key text hầu như không trúng nên ôn luyện ảnh
 • Final Exam: Đề tham khảo số 1
 • Final Exam: Đề tham khảo số 2
 • Final Exam: Quizlet
 • Youtube: Share cách bấm máy tính một số bài do team mình làm training cho nhau

DBW301 - Data warehouse

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Lab: Lab 1 cô Phương
 • Lab: Lab 2 cô Phương
 • Lab: Lab 3 cô Phương
 • Lab: Lab 4 cô Phương
 • Lab: Lab 5 cô Phương
 • Lab: Lab 6 cô Phương về Analysis
 • Lab: Lab 6 cô Phương về Report

 • Progress Test: Tổng hợp các bài test
 • Final Exam: Key quizlet, bộ này trúng 80%, muốn cao điểm hơn thì học thêm các bộ khác

MLN101 - Principles of Marxism - Leninism

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Youtube: Thuyết trình Tồn Tại Xã Hội & Ý Thức Xã Hội
 • Test bất ngờ: anh chị hiểu thế nào là biện chứng, sự khác biệt giữa biện chứng và siêu hình. Hãy lấy ví dụ chứng minh mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng.
 • Slide: Slide thuyết trình do bị ảnh hưởng vởi Covid19 nên team mình phải thuyết trình online
 • Final Exam: Key quizlet trúng khoảng 80%
 • Final Exam: Key text
 • Final Exam: Đề tham khảo số 1

PMG201c - Project management

PRX301 - Web Development (XML)

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Progress Test: Bài test 1 trúng 95%
 • Progress Test: Bài test 2 trúng 98%
 • Assignment: Assignment 1 viết XSL chuyển từ XML sang HTML
 • Assignment: Assignment 2 ứng dụng winform, với thêm sửa xóa trên file XML với kiểu parser theo yêu cầu
 • Final Project: Làm web bán hàng với frontend và backend tương tác qua XML
 • Final Exam: Key quizlet trúng không nhiều lắm
 • Final Exam: Key text trúng 90%

Semester 9

HCM201 - Ho Chi Minh Ideology

ITE302b - Ethics in IT

 • Click để đóng góp: Đóng góp, chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, source code,…
 • Final Exam: Key quizlet, trúng 95%, có một số câu bị sai đáp án

SSC102 - Business Communication

PRC391 - Cloud Computing

VNR201 - Revolutionary line of CPV

SWP490 - Capstone project