Tổng hợp các công cụ hữu ích dành cho developer:

Tiêu đề Video
Làm việc hiểu quả hơn cùng các công cụ hữu ích Làm việc hiểu quả hơn cùng các công cụ hữu ích
Làm việc hiểu quả hơn cùng các công cụ hữu ích Làm việc hiểu quả hơn cùng các công cụ hữu ích

responsively.app

https://responsively.app/: là một công cụ rất hữu ích dành cho frontend developer và tester. Nó giúp chúng ta có thể xem trang web với nhiều định dạng responsive và cũng có thể custom rất nhiều thứ hay ho

readme.so

readme.so: là một công cụ giúp chúng ta viết readme cho dự án một cách dễ dàng, nhanh chóng và chuyên nghiệp

metatags.io

metatags.io: là một công cụ giúp xuất ra các thẻ meta tag rất đơn giản, có thể nhìn preview xem trang web chúng ta hiển thị như thế nào trên công cụ tìm hiếm, và rất nhiều điều thú vị nữa…

remove.bg

remove.bg: là một công cụ giúp chúng ta có thể xoá background trong hình ảnh

smalldev.tools

smalldev.tools: nơi tổng hợp các công cụ cần thiết, thường gặp dành cho các developer như JSON formater, Base64 encode, URL decode,…

fontjoy.com

fontjoy.com: là công cụ gợi ý việc phối các font chữ dành cho trang web của bạn

type-scale.com

type-scale.com: là công cụ gợi ý kích thước font chữ dành cho trang web của bạn

undraw.co

undraw.co: là nơi tổng hợp rất nhiều ảnh svg miễn phí, bạn có thể thay đổi màu cho phù hợp với trang web của bạn

devdocs.io

devdocs.io: là công cụ tổng hợp các tài liệu học lập trình được chia theo ngôn ngữ

frontendchecklist.io

frontendchecklist.io: là công cụ giúp kiểm tra xem trang web của bạn có đạt chuẩn hay không, có thể sử dụng để gửi cho khách hàng.